Co warto wiedzieć o kredycie inwestycyjnym?

Działalność biznesowa wiąże się z koniecznością przeprowadzania różnorakich inwestycji. Dzięki nim założona przez nas firma jest w stanie się rozwijać. Wielu przedsiębiorców ma jednak problemy z finansowaniem inwestycji ze środków własnych. Wśród bankowych propozycji są także kredyty dla przedsiębiorstw. Kredyt inwestycyjny pozwoli pozyskać środki na rozwój firmy.

Jak mogą zostać wydane pieniądze z kredytu?

Nazwa kredytu wyraźnie wskazuje, że z jego pomocą mogą zostać przeprowadzone różnego rodzaju inwestycje. Środki z kredytu inwestycyjnego można przeznaczyć na zakup nowych maszyn, modernizację linii produkcyjnej, zakup nieruchomości lub wyposażenia do biura. Mało przedsiębiorców wie o tym, że środki z udzielonego im kredytu inwestycyjnego mogą przeznaczyć również na zakup papierów wartościowych, co pozwoli im na pomnożenie tych środków.

Dla kogo jest przeznaczony kredy inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny został przygotowany dla różnorodnych firm. Jest to oferta kierowana do firm już działających, które mogą wykazać się długą obecnością na rynku, jak też dla firm, które dopiero wystartowały. Te pierwsze firmy mają zdecydowanie większe szanse na przyznanie kredytu inwestycyjnego. Nie oznacza to jednak, że firmy, które dopiero rozpoczynają działalność są całkowicie pozbawione szans na jego przyznanie.

Warunki do uzyskania kredytu

Składając wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego, trzeba spełniać pewne warunki. Bank, który będzie go udzielał chce mieć pewność, że inwestycja przyniesie przedsiębiorstwu zyski. Bank rozpatrując wniosek przyjrzy się także zdolności kredytowej firmy. Trzeba ją udokumentować zestawieniami finansowymi. W przypadku rozpatrywania wniosku firm już korzystających z kredytów, bank sprawdzi również, czy były one spłacane w terminie. Ubiegający się o kredyt inwestycyjny przedsiębiorca nie może zalegać z opłacaniem zaliczki na poczet podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Firma zostanie więc bardzo dokładnie sprawdzona.