Jak działa krajowy rejestr dłużników?

Nie wszyscy jeszcze zdają sobie sprawę, że Krajowy Rejestr Dłużników jest najstarszą polską instytucją, której zadaniem jest gromadzenie, a także udostępnianie informacji, które są związane z sytuacją finansową zarówno potencjalnych klientów, jak i kontrahentów. Warto zatem dowiedzieć się nie tylko w jaki sposób dostarczane są dane do tej instytucji, ale również kto może do niego trafić.

krajowy rejestr dłużników

Oczywiście nie każdy podmiot, który ma niezapłacone zobowiązania zostanie umieszczony w rejestrze Krajowego Rejestru Dłużników. Należy wiedzieć, że małe opóźnienie w spłacie, albo niewielka kwota nie jest równoznaczne ze znalezieniem swojego nazwiska w Krajowym Rejestrze Dłużników.

W Krajowym Rejestrze Dłużników będą znajdowały się bowiem osoby fizyczne, których dług będzie wynosił przynajmniej 200 złotych, a także firmy ze zobowiązaniami wynoszącymi więcej niż 500 złotych, gdy opóźnienia w uregulowaniu długu będą wynosiły 90 dni.

Należy bowiem zdawać sobie sprawę, że w ciągu pierwszych 60 dni wierzyciel jest zobowiązany wysłać swojemu dłużnikowi listownie wezwanie nie tylko do spłaty zobowiązania, ale również poinformować o zamiarze wpisania jego danych do Krajowego Rejestru Dłużników. Następnie, gdy po udzieleniu takiej informacji dłużnik nie spłaci swojego zobowiązania w ciągu 30 dni, może dojść do wpisu do Krajowego Rejestru Dłużników. Ponadto uregulowanie płatności w ciągu 14 dni pozwoli na wykreślenie dłużnika z Krajowego Rejestru Dłużników.

KRD jest zatem podstawowym narzędziem, które ułatwia weryfikację potencjalnych klientów oraz partnerów biznesowych. Trzeba jednak mieć świadomość, że korzystanie z raportów Krajowego Rejestru Dłużników będzie możliwe tylko po wykupieniu abonamentu.