Jak wyliczyć dochód do kredytu studenckiego

Jak wyliczyć dochód do kredytu studenckiego? Utrzymanie dziecka na studiach przekracza możliwości finansowe wielu polskich rodzin. Koszty utrzymania się na studiach można jednak sfinansować dzięki środkom z kredytu studenckiego. To kredyt udzielany na preferencyjnych warunkach. Część odsetek jest spłacana z budżetu państwa, a jego oprocentowanie jest wyjątkowo niskie. Do tego zaczyna się go spłacać dopiero dwa lata po ukończeniu studiów. Pojawia się jednak pytanie jak wyliczyć dochód do kredytu studenckiego?

Dla kogo jest przeznaczony kredyt studencki?

Adresatami tego kredytu są studenci studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. O jego przyznanie mogą ubiegać się osoby, które studiują na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych na uczelniach publicznych i prywatnych. Warunkiem, który trzeba spełnić to podjęcie studiów przed ukończeniem dwudziestu pięciu lat. Kredyt studencki ma być wsparciem finansowym dla młodych ludzi, którzy pochodzą z niezamożnych rodzin. O tym, czy taka pomoc zostanie przyznana decyduje zdolność kredytowa i miesięczny dochód na osobę. W roku akademickim 2017/2018 został on ustalony na poziomie 2500 złotych netto. Zabezpieczeniem kredytu studenckiego jest poręcznie. Najczęściej udzielają go rodzice, którzy mają zdolność kredytową. Gdy takiej zdolności nie mają lub student jest sierotą, ma możliwość ubiegania się o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub Banku Gospodarstwa Krajowego.

W jakim banku i do kiedy trzeba złożyć wniosek na kredyt studencki?

Wnioski składa się do 15 października. Gdy wybrany bank nie udzieli kredytu, student może złożyć kolejny wniosek do 28 lutego. Nie może go złożyć jednak w tym samym banku, w który składał wniosek jesienią, musi wybrać inny. Preferencyjne kredyty studenckie udzielane są przez cztery banki:
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A;
Bank PEKAO S.A.;
BKO Bank Polski S.A.;
Spółdzielcza Grupa Bankowa S.A.

Kredyt studencki wypłacany jest w miesięcznych transzach przez rok akademicki. Miesięczna transza to 600 złotych. Kredyt może zostać umorzony studentom, którzy znajdą się w gronie 5 procent najlepszych absolwentów swojej uczelni.

Jak wyliczyć dochód do kredytu studenckiego oraz inne tego typu zagadnienia związane z finansami znajdziesz na naszym blogu! Poznaj finanse od podstaw. dzielimy się wiedzą na temat finansów za darmo!

Dodaj komentarz