Kredyt hipoteczny a finansowanie mieszkania z rynku pierwotnego

Nowelizacje ustaw o kredytach hipotecznych regulują zasady i tryb kredytowania nieruchomości. Wydają również wytyczne, rekomendacje oraz obostrzenia, dostosowujące rynek kredytów hipotecznych do obecnej sytuacji ekonomicznej w kraju. Jakie są zasady i możliwości kredytowania inwestycji zarówno tej gotowej, jak i w budowie?

Wymogi prawne a kredyt hipoteczny

Wejście w życie tzw. ustawy deweloperskiej nałożyło na deweloperów szereg wymogów, mających na celu zabezpieczenie środków finansowych klientów. Podstawowym zabezpieczeniem, uwzględnionym w ustawie, jest rachunek powierniczy, który prowadzony jest dla klientów celem wpłacania kolejnych transz pieniężnych w trakcie wznoszenia budynku. Deweloper nie ma jednak dostępu do tych środków, jeśli nie jest spełni narzuconych przez bank wymogów, np.:

  • terminowość postępu prac budowlanych,
  • finansowanie jedynie nieruchomości, której dotyczy umowa,
  • niekiedy zakończenie inwestycji.
    Ma to na celu zabezpieczenie środków klientów, sfinansowanych przez bank, który udzielił kredyt hipoteczny.

Finansowanie inwestycji

Wybór formy finansowania zakupu nieruchomości jest jednakowo istotny, jak wybór samej nieruchomości oraz dewelopera. Znane są dwa podstawowe źródła finansowania:

  • sfinansowanie nieruchomości w całości ze środków własnych,
  • częściowe finansowanie inwestycji poprzez kredyt hipoteczny, który może pokryć nawet do 90% wartości nieruchomości.
  • Co ciekawe, kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany również do wykończenia wnętrz czy przeprowadzenia remontu (w przypadku nieruchomości z rynku wtórnego). Niezbędne jest wówczas sporządzenie kosztorysu prac, które będą przeprowadzone. Kosztorys powinien zawierać wyszczególnienie zaplanowanych prac, koszt materiałów oraz planowany termin realizacji prac.

Dodaj komentarz