Czym jest oprocentowanie kredytu?

Oprocentowanie kredytu jest to podstawowy koszt związany z zaciągnięciem kredytu. Na jego podstawie obliczane są odsetki, które należy spłacać wraz z zadłużeniem – w całym okresie trwania i spłaty kredytu. Oprocentowanie ma także wpływ na zdolność kredytową. Jeśli jest ono niższe, to zdolność powinna być wyższa.

oprocentowanie kredytu

Oprocentowanie kredytu – co zawiera?

Oprocentowanie kredytu składa się przede wszystkim z marży banku i stawki referencyjnej, np. WIBOR. Marża stanowi to, co bank zarobi na udzieleniu kredytu. Wysokość zależy głównie od polityki określonego banku i indywidualnych ustaleń. Marża nie zmienia się podczas okresu kredytowania i jest oznaczona w umowie kredytowej. Istnieje możliwość negocjacji tej stawki.
Stopa referencyjna to czynnik, na który bank nie ma wpływu. Zależy ona od stóp procentowych, które ustala Bank Centralny (NBP). Obecnie stopy procentowe nie mają wysokiego poziomu, a jeśli spadną, to obniży się koszt kredytu (przez spadek oprocentowania).

Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji o zaciągnięciu kredytu warto skorzystać z kalkulatora kredytowego by dokładnie obliczyć ratę jaką będziemy spłacać. Ponieważ oprocentowanie w bankach bywa różne, w wyborze najlepszej oferty kredytowej pomoże porównywarka kredytów.

Oprocentowanie kredytu gotówkowego

Oprocentowanie kredytu gotówkowego reguluje ustawa z 12.05.2011 o kredycie konsumenckim. Wskazuje ona, że maksymalne oprocentowanie nie może przekroczyć dwukrotności ustawowych odsetek. Odsetki ustawowe składają się ze stopy referencyjnej NBP i stawki 3,5 %. Banki nie mają możliwości oprocentowania kredytu na poziomie wyższym niż 10%. Do kosztów związanych z kredytem banki zazwyczaj doliczają opłatę przygotowawczą, prowizję lub ubezpieczenie. Pozaodsetkowe koszty nie powinny być wyższe niż 25% całkowitego kredytu z powiększeniem do 30% w każdym roku spłaty.

Zaciągnięcie kredytu wiąże się z wieloma dodatkowymi kosztami, o których niewiele osób wie. Warto zapoznać się z tym aspektem, aby przygotować zaplecze finansowe.