Zdolność kredytowa – analiza bankowa

Zdolność kredytowa to informacje, które analizuje bank o danym konsumencie, który stara się w nim zaczerpnąć kredyt. Informacje te pozyskiwane są między innymi z Biura Informacji Kredytowej oraz przedstawiają historię kredytową tej osoby. Każdy bank posiada własne algorytmy, za pomocą których następnie oblicza zdolność kredytową, więc w każdej placówce tego typu efekt końcowy obliczeń może wyglądać zupełnie inaczej.

zdolność kredytowa

Od czego zależy zdolność kredytowa?

Okazuje się, że zdolność kredytowa uzależniona jest od kilu ważnych aspektów, które każdy bank bierze pod uwagę w pierwszej kolejności jest to historia kredytowa. Historia kredytowa ma duże znaczenie w przypadku obliczania przez bank zdolności kredytowej. Instytucje bankowe sprawdzają wpisy znajdujące się w BIK dotyczące naszej historii kredytowej nawet z przed pięciu ostatnich lat. Dlatego niespłacanie rat w terminie lub zaleganie z ich spłatą może negatywnie wpłynąć na późniejszą decyzję w banku.

Warto więc dokładnie się przyjrzeć co zrobić by mieć pozytywną historię kredytową. 

Wysokość dochodów kredytobiorcy

Dochody są najważniejszym i głównym czynnikiem, który bierze pod uwagę bank w trakcie obliczania naszej zdolności kredytowej. Wiadomo, że czym wyższa kwota naszych dochodów, tym chętniej bank zdecyduje się na udzielenie nam kredytu. Jednakże w przypadku wieloletnich kredytów hipotecznych barana jest też pod uwagę źródło zarobków oraz regularność w ich pozyskiwaniu.

Stałe koszty i zobowiązania. Okazuje się, że wysokie dochody to nie wszystko, aby zdobyć uzyskać dobry kredyt. Liczą się również stałe koszty i zobowiązania. Banki interesują się nie tylko tym, ile zarabiamy, lecz także tym, ile wydajemy. Pod uwagę brane są w tej sytuacji: koszty utrzymania domu lub mieszkania, a także niespłacone kredyty z innych banków.

Zdolność i historia kredytowa, wysokość dochodów składają się na tzw. wiarygodność finansową kredytobiorcy.

Charakterystyka kredytobiorcy

Na zdolność kredytową ma również wpływ charakterystyka kredytobiorcy to znaczy jest wiek, stan cywilny, a nawet wielkość gospodarstwa domowego.
Wspólny kredyt dla kilku osób. Zaciągając kredyt z kimś bliskim lub z kimś z rodziny Twoje szanse na jego uzyskanie od razu rosną.