Od czego zależy niska rata kredytu?

Niskie raty kredytu to marzenie każdego kredytobiorcy. Jednak na to, czy one takie będą, wpływa wiele czynników. Niektóre z nich nie zależą ani od kredytobiorcy, ani od banku, a od ogólnej sytuacji na rynkach finansowych. Jakie czynniki wpływają na niskie raty kredytu? Jak właściwie je interpretować i kto ustala ich wysokość?

Co składa się na ratę kredytu?

Wysokość raty kredytu zależy od bardzo wielu czynników. Przede wszystkim podstawą każdej raty jest część kapitałowa. Czym ona jest? To podzielony na części pożyczony kapitał (suma). Do niej doliczane są dodatkowe opłaty, wśród których znajduje się oprocentowanie kredytu, prowizje, opłaty dodatkowe np. administracyjne, przygotowawcze, za rozpatrzenie wniosku. Wysokość raty uzupełniona jest też o ubezpieczenie kredytu. Oznacza to, że w przypadku rat kredytowych mówimy o tym, że składają się one z dwóch części. Pierwsza to część kapitałowa, druga – odsetkowa. Wysokość części rat jest w dużej mierze zależna od tego, czy dług spłaca się w formie rat malejących, czy stałych.

Warto również wiedzie, jakie pułapki mogą zwiększyć koszt kredytu i jego ratę.

Niskie raty kredytu a opłaty bankowe

Jednymi ze składowych rat kredytowych są opłaty bankowe. Stanowi je przede wszystkim prowizja i marża, która pobierana jest przez instytucję pożyczającą środki finansowe. Wysokość tych opłat nie jest stała i narzucana z góry przez prawo – banki ustalają je indywidualnie. Co więcej, wysokość prowizji i marży może być zupełnie inna w przypadku dwóch takich samych kredytów (o tych samych parametrach). Wynika to z tego, że wysokość tych opłat można z bankiem negocjować. Uzależnione są one też od posiadanej przez klienta zdolności kredytowej i historii zadłużenia. Na niskie raty kredytu liczyć mogą osoby, które budzą największe zaufanie banku co do spłaty zadłużenia.

Sprawdzając koszt kredytu i wysokość jego raty, zobacz na co zwrócić uwagę – oprocentowanie czy RRSO.

Niskie raty kredytu a sytuacja na rynkach finansowych

Niskie raty kredytu to także wynik sytuacji na rynkach finansowych. Czynniki, które wpływają na wysokość comiesięcznego zobowiązania to stopy procentowe i stawka WIBOR. Nie są one zależne od banku ani od kredytobiorcy. Są wynikiem działań światowych mechanizmów finansowych. Ich wysokość na podstawie sytuacji finansowej ustalana jest w Polsce przez Radę Polityki Pieniężnej. Do aktualizacji stóp procentowych i stawki WIBOR dochodzi raz na kwartał. O oparcie o nie bank ustala nowe wysokości spłaty rat (aktualizuje harmonogram kredytu). Prawidłowość jest prosta: niskie raty kredytu są zasługą obniżonych stóp procentowych i WIBOR. W przypadku, gdy one idą w górę, kredyt kosztuje nas więcej, co przekłada się na wysokość raty.  Jeśli chcesz znać koszt miesięcznego zobowiązania, skorzystaj z kalkulatora rat kredytowych.