Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny – różnice

Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny? Czym są? Większość zwykłych zjadaczy chleba uważa, że kredyt hipoteczny a pożyczka hipoteczna to jest to samo. Nic bardziej mylnego. Są to dwa odrębne produkty finansowe. Wyjaśnijmy więc jakie są miedzy nimi podobieństwa oraz najważniejsze różnice między nimi.  

Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny? Co je łączy…

Zarówno kredyt hipoteczny jak i pożyczka hipoteczna udzielane są przez bank. Zabezpieczeniem kredytu i pożyczki hipotecznej jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości należącej do osoby, która pożycza pieniądze od banku. Pożyczkę i kredyt hipoteczny łączy  wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości, który umożliwia bankowi odzyskanie pieniędzy w przypadku braku spłaty ze strony kredytobiorcy. Pożyczkę hipoteczną i kredyt hipoteczny łączy jeszcze to, że wysokość obu tych produktów ograniczona jest wartością nieruchomości stanowiącej ich zabezpieczenie.

Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny… A co dzieli

Pożyczka hipoteczna a kredyt hipoteczny? Podstawowa różnica polega na tym, że pożyczka hipoteczna udzielana jest na dowolny cel. Z kredytem hipotecznym jest na odwrót – jest on przeznaczony na sfinansowanie np. zakupu działki, domu albo budowy nieruchomości. Klient może także za pieniądze z kredytu przeprowadzić remont swojego mieszkania lub też dokonać jego całkowitej przebudowy. W przeciwieństwie do pożyczki hipotecznej, cel, na jaki kredyt zostaje udzielony, musi być jasno sprecyzowany. W przypadku pożyczki hipotecznej bank nie ingeruje w to, na co klient wyda pieniądze. Może za nie np. wyposażyć mieszkanie w meble i sprzęt AGD. Warunkiem otrzymania pożyczki hipotecznej jest jednak posiadanie nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem dla banku.

Kredyt i pożyczkę hipoteczną różni też kwota, jaką możemy uzyskać. Biorąc kredyt hipoteczny możemy pożyczyć z banku  na kupno nieruchomości lub lokalu nawet kilkaset tysięcy złotych. Pożyczka hipoteczna to zwykle kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Procedura przyznawania pożyczki natomiast zwykle trwa krócej i jest mniej czasochłonna. 

 

Dodaj komentarz