Jak wypełnić kosztorys do kredytu?

Kosztorys do kredytu – jak wypełnić? Wiele osób decyduje się na budowę własnego domu. Spora część z nich nie jest jednak w stanie pokryć kosztów związanych z budową domu z oszczędności. Stąd też bardzo dużą popularnością cieszą się kredyty hipoteczne. Wśród wielu dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o kredyt hipoteczne jest kosztorys budowy.

Dlaczego bank wymaga kosztorysu do kredytu?

Przygotowany na potrzeby banku kosztorys określa szacunkowe koszty poszczególnych etapów budowy domu. Kredyt hipoteczny nie jest wypłacany jednorazowo, ale w transzach. Na podstawie dołączonego do wniosku kosztorysu bank ustali (wspólnie z kredytobiorcą) jaka będzie wysokość poszczególnych transz.

Jak sporządzić kosztorys do kredytu?

Może to zrobić samodzielnie kredytobiorca, biuro, w którym kupuje projekt lub niezależny kosztorysant. Ta ostatnia opcja jest najdroższa, ale dla kredytobiorcy może okazać się najbardziej korzystna. Warto też pamiętać, że nie każdy bank może uwzględnić kosztorys, który został samodzielnie wykonany przez kredytobiorcę. Wiele banków wymaga, aby wykonał go profesjonalny kosztorysant, który ma stosowne uprawnienia.

Jakie elementy musi zawierać kosztorys dla banku?

Wszystkie wydatki, które są zaplanowane na poszczególnych etapach budowy muszą zostać uwzględnione w kosztorysie dla banku. Gdy kredytobiorca zamierza część wydatków sfinansować ze środków własnych, musi to koniecznie zostać uwzględnione w kosztorysie. Kosztorys dla banku powinien uwzględniać między innymi koszty:

  • związane z uzbrojeniem działki. W tym punkcie powinny zostać uwzględnione
  • koszty wykonania przyłączy: do sieci elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej;
  • wykonania robót ziemnych;
  • wylania fundamentów;
  • ścian zewnętrznych, wewnętrznych, stropów i schodów;
  • pionowej i poziomej izolacji;
  • konstrukcji i poszycia dachu;
  • okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

Do kosztorysu dla banku koniecznie musi zostać dołączony harmonogram prac. Bank kontroluje bowiem jak przebiegają prace, terminy wypłaty kolejnych transz kredytu są wypłacane na podstawie harmonogramu prac.

Jak wypełnić kosztorys do kredytu ty pytanie, które zadają sobie wszyscy zainteresowani pożyczeniem pieniędzy w banku. Na szczęście dzisiaj znalezienie odpowiedzi na pytanie jak wypełnić kosztorys do kredytu nie jest trudne.

Dodaj komentarz