W jaki sposób spłaca się kredyt podatkowy

W jaki sposób spłaca się kredyt podatkowy? Każdy przedsiębiorca dopiero rozpoczynający swoją działalność gospodarczą może zdecydować się na skorzystanie z kredytu podatkowego. Stawiając na takie rozwiązanie, należy jednak pamiętać, że dostępne jest ono wyłącznie w jednym roku podatkowym. Czym jest kredyt podatkowy? Na czym polega jego spłacanie?

Kredyt podatkowy, dla kogo jest ta oferta

Pod terminem kredyt podatkowy kryje się zwolnienie z obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy. Takie rozwiązanie adresowane jest wyłącznie do tych osób, które po raz pierwszy podejmują się prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zakłada, że z kredytu podatkowego mogą w związku z tym skorzystać osoby:
-w roku, w którym rozpoczęły działalność;
-w ciągu trzech lat od końca roku poprzedzającego uruchomienie działalności gospodarczej.
Co istotne, z kredytu podatkowego mogą korzystać tylko ci, którzy nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej samodzielnie bądź nie byli wspólnikami w spółce. Z kredytu podatkowego nie mogą skorzystać również osoby, których małżonek prowadził wspomnianą działalność, a między małżonkami istniała wspólnota małżeńska.

W jaki sposób spłaca się kredyt podatkowy?

Pojawia się pytanie w jaki sposób spłaca się kredyt podatkowy. Należność za rok, w którym przedsiębiorca był zwolniony doliczona musi zostać do podatków należnych za kolejne pięć lat podatkowych. Zobowiązanie musi zostać uregulowane w podatku CIT za dany rok. Obowiązkiem podatnika korzystającego ze zwolnienia jest również złożenie zeznania podatkowego CIT – 8. Zeznanie takie składamy po zakończeniu roku, w którym korzystaliśmy z kredytu podatkowego. Jak się więc okazuje, pytanie w jaki sposób spłaca się kredyt podatkowy wcale nie jest takie trudne.

Każdy przedsiębiorca, który chce korzystać ze zwolnienia zobowiązany jest do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym oświadczenia o korzystaniu z kredytu podatkowego. Co istotne, w przypadku kredytu podatkowego niezbędna jest forma pisemna. Złożenie takiego zawiadomienia w formie ustnej w ogóle nie wchodzi w grę.

Kredyt podatkowy jest dla początkujących przedsiębiorców naprawdę korzystnym rozwiązaniem. Należy jednak pamiętać, aby dopełnić wszystkich formalności z nim związanych.

Dodaj komentarz