Dokumenty potrzebne do kredytu na budowę domu

Kredyt na budowę domu to wieloletnie zobowiązanie finansowe. Banki dokładnie sprawdzają sytuację finansową swoich klientów zanim podejmą decyzję o przyznaniu komuś tak dużego kredytu. Pojawia się pytanie jakie dokumenty potrzebne do kredytu na budowę domu?

Dokumenty potrzebne do kredytu na budowę domu

To absolutna podstawa. Bez nich nie ma nawet co myśleć o otrzymaniu jakiegokolwiek kredytu, nie tylko tego udzielanego na budowę domu. Najważniejszym dokumentem jest oczywiście dowód osobisty. Wiele banków oczekuje jednak przedstawienia dwóch dokumentów ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość potencjalnego kredytobiorcy. W grę wchodzi również prawo jazdy, książeczka wojskowa, paszport. W niektórych przypadkach wymagany może być również akt zawarcia małżeństwa.

Dokumenty potwierdzające osiągane dochody i ponoszone wydatki

Osoby pracujące na podstawie umowy o pracę zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości osiąganych zarobków. Co ważne, wiele banków ma swoje wzory formularzy, które trzeba dostarczyć pracodawcy z prośbą o ich wypełnienie. Właściciele własnych firm muszą przedstawić dokumenty jasno określające wysokość uzyskiwanych dochodów, a także dokumenty potwierdzające rejestrację firmy.

Dokumenty działki budowlanej

Bank wymaga przedstawienia również dokumentów obrazujących stan prawny działki, na której ma stanąć dom. Podstawą jest aktualny odpis z księgi wieczystej. Co ważne, nie może on być wystawiony wcześniej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku. Wśród wymaganych dokumentów znajduje się również ten, który potwierdza prawo do nieruchomości. Niezbędny jest też wypis z rejestru gruntów, który dostarcza informacji na temat statusu działki.

Dokumenty budowy

W banku przedstawić należy decyzję o warunkach zabudowy, a także dokumenty dotyczące zagospodarowania terenu. Podstawowa jest ostateczna decyzja dotycząca pozwolenia na budowę. Wyłącznie do wglądu dostarczamy projekt budowlany.

Jeśli chcemy znaleźć naprawdę dobry kredyt na budowę domu, warto skorzystać z usług doradcy finansowego. Pomoże on postawić na kredyt dopasowany do naszych potrzeb i możliwości finansowych. Jeszcze bardziej wyczerpująco odpowie też na pytanie jakie dokumenty potrzebne do kredytu na budowę domu.

Dodaj komentarz